Hướng dẫn 01: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 – 10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố – Khát vọng và hành động”

0
75

HD01-HD-Sinh-hoat-CD-thang-9-10-2017 (1)

Chia sẻ