HD20: Tổ chức Ngày đoàn viên trong năm 2024

HD20-2024-Ngay-doan-vien-2024 HD20-2024-Ngay-doan-vien-2024

HD19: Thực hiện thang điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào...

HD19-2024-Danh-gia-thi-dua-nam-2024 HD19-2024-Thang-diem-thi-dua-nam-2024 (excel) HD19-2024-Thang-diem-thi-dua-nam-2024 (excel) HD19-2024-Danh-gia-thi-dua-nam-2024 (1)

HD18: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng Thanh niên năm 2024...

HD182024 - To chuc sinh hoat chu diem thang 3 nam 2024 (1) HD182024 - To chuc sinh hoat chu diem thang 3 nam 2024

HD16: Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2023 – 2027

HD162023 - HD CT ren luyen Doan vien giai doan 2023-2027 HD162023 - HD CT ren luyen Doan vien giai doan 2023-2027

HD15: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9, 10 năm 2023...

HD152023 - Sinh hoat chi doan chu diem thang 9, 10 - 2023 Toi yeu To quoc toi HD152023 - Sinh hoat chi doan chu...

HD13: Tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 5, 6 năm 2023 Chủ đề:...

HD132023 - To chuc sinh hoat chinh tri thang 5, 6 - Nho ve Bac - Long ta trong sang hon HD132023 - To chuc...

HD12: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử...

HD122023-Tuyen-truyen-ky-niem-ngay-le-lon-2023 HD122023-Tuyen-truyen-ky-niem-ngay-le-lon-2023

HD11: Tổ chức Ngày đoàn viên trong năm 2023

HD112023-Ngay-doan-vien-2023 HD112023-Ngay-doan-vien-2023

HD10: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2023 Chủ...

HD102023 - To chuc sinh hoat chu diem thang 3 nam 2023 HD102023 - To chuc sinh hoat chu diem thang 3 nam 2023