Trang chủ VĂN BẢN Lịch tuần

Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC, VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI

Lịch làm việc tuần 28 – Năm 2020 (06.7.2020 – 12.7.2020)

Lịch làm việc tuần 28 – Năm 2020 (06.7.2020 – 12.7.2020)

Lịch làm việc tuần 27 – Năm 2020 (29.6.2020 – 05.7.2020)

Lịch làm việc tuần 27 – Năm 2020 (29.6.2020 – 05.7.2020)

Lịch làm việc tuần 26 – Năm 2020 (22.6.2020 – 28.6.2020)

LLV262020 - LLV Doan Khoi 26 (22.6-28.6)

Lịch làm việc tuần 25 – Năm 2020 (15.5.2020 – 21.5.2020)

LLV252020 - LLV Doan Khoi 25 (15.6-21.6)

Lịch làm việc tuần 24 – Năm 2020 (08.6.2020 – 14.6.2020)

LLV242020 - LLV Doan Khoi 24 (08.6-14.6) (1)

Lịch làm việc tuần 23 – Năm 2020 (01.6.2020 – 07.6.2020)

LLV232020 - LLV Doan Khoi 23 (01.6-07.6)

Lịch làm việc tuần 22 – Năm 2020 (25.5.2020 – 31.5.2020)

LLV222020 - LLV Doan Khoi 22 (25.5-31.5)

Lịch làm việc tuần 21 – Năm 2020 (18.5.2020 – 24.5.2020)

LLV212020 - LLV Doan Khoi 21 (18.5-24.5)

Lịch làm việc tuần 20 – Năm 2020 (11.5.2020 – 17.5.2020)

LLV202020 - LLV Doan Khoi 20 (11.5-17.5)

Lịch làm việc tuần 19 – Năm 2020 (04.5.2020 – 10.5.2020)

LLV192020 - LLV Doan Khoi 19 (04.5-10.5)