Trang chủ VĂN BẢN Lịch tuần

Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC, VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI

Lịch làm việc tuần 49 – Năm 2019 (02.12.2019 – 08.12.2019)

LLV492019 - LLV Doan Khoi 49 (02.12-08.12)

Lịch làm việc tuần 48 – Năm 2019 (25.11.2019 – 01.12.2019)

LLV482019 - LLV Doan Khoi 48 (25.11-01.12) (1)

Lịch làm việc tuần 47 – Năm 2019 (17.11.2019 – 23.11.2019)

LLV472019 - LLV Doan Khoi 47 (17.11-23.11)

Lịch làm việc tuần 46 – Năm 2019 (11.11.2019 – 17.11.2019)

LLV462019 - LLV Doan Khoi 46 (11.11-17.11)

Lịch làm việc tuần 45 – Năm 2019 (04.11.2019 – 10.11.2019)

LLV452019 - LLV Doan Khoi 45 (04.11-10.11) (1)

Lịch làm việc tuần 44 – Năm 2019 (28.10.2019 – 03.11.2019)

LLV442019 - LLV Doan Khoi 44 (28.10-03.11)

Lịch làm việc tuần 43 – Năm 2019 (21.10.2019 – 27.10.2019)

LLV432019 - LLV Doan Khoi 43 (21.10-27.10) (1)

Lịch làm việc tuần 42 – Năm 2019 (14.10.2019 – 20.10.2019)

LLV422019 - LLV Doan Khoi 42 (14.10-20.10) (1)

Lịch làm việc tuần 41 – Năm 2019 (07.10.2019 – 13.10.2019)

LLV412019 - LLV Doan Khoi 41 (7.10-13.10)

Lịch làm việc tuần 40 – Năm 2019 (30.9.2019 – 06.10.2019)

LLV402019 - LLV Doan Khoi 40 (30.9-6.10) (1)