TB220: Về việc đăng ký tham gia Lớp Cảm tình Đoàn và học tập...

TB2202024 - To chuc Lop cam tinh Doan va cac bai LLCT dot 2 nam 2024 TB2202024 - To chuc Lop cam tinh Doan va...

TB216: Về việc tổ chức Lễ khởi động công trình thanh niên “Kỹ năng...

TB2162024-Lop-ky-nang quan ly tai chinh ca nhan cho thanh nien moi ket hon TB2162024-Lop-ky-nang quan ly tai chinh ca nhan cho thanh nien moi ket...

TB215: Lịch công tác quý I năm 2024

TB2152024-Phan-cong-lao-dong-Quy-1-2024 TB2152024-Phan-cong-lao-dong-Quy-1-2024

HD18: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng Thanh niên năm 2024...

HD182024 - To chuc sinh hoat chu diem thang 3 nam 2024 (1) HD182024 - To chuc sinh hoat chu diem thang 3 nam 2024

KH72: Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024 Chủ đề “Thanh niên xung kích...

KH722024-Thang-Thanh-nien-2024 (Fn) (1) KH722024-Thang-Thanh-nien-2024 (Fn)

KH72: Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024 Chủ đề “Thanh niên xung kích...

KH722024-Thang-Thanh-nien-2024 (Fn) (1) KH722024-Thang-Thanh-nien-2024 (Fn)