Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị

0
503

Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và đánh giá thái độ, tác phong, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 4886/UBND-VX với một số nội dung chính như sau:
– Từ nay đến cuối năm 2017, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện phải đảm bảo ít nhất có 40% số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc qua dịch vụ công trực tuyến phải có sự tham gia đánh giá của tổ chức, người dân trên Hệ thống. Mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%.
– Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị triển khai kết nối hệ thống một cửa điện tử tại các đơn vị với Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố; Kịp thời khắc phục các sự cố về kỹ thuật, phối hợp lắp đặt đầy đủ các thiết bị để phục vụ công tác đánh giá của tổ chức và cá nhân; Thiết kế và phối hợp phát hành nội dung tuyên truyền về công tác này.
– Giao Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành, quận – huyện hoàn thiện bộ câu hỏi trên cơ sở bộ câu hỏi SIPAS do Bộ Nội vụ ban hành; tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân; Công bố kết quả khảo sát trên các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử thành phố và trang thông tin điện tử của các đơn vị.
– Giao Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố) tăng cường kiểm tra công tác đánh giá khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố. Đồng thời có văn bản yêu cầu các đơn vị báo cáo giải trình những nội dung, lĩnh vực mà người dân và doanh nghiệp không hài lòng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
– Đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể thành viên cùng tham gia tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước, tham gia thực hiện khảo sát sự hài lòng. Đồng thời, giám sát công khai kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố
Xem chi tiết nội dung tại Công văn số 4886/UBND-VX ngày 07 tháng 8 năm 2017./.

Nguồn: http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/pcchc/default.aspx?Source=%2fpcchc&Category=&ItemID=540&Mode=1

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.