Phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng

0
552

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 12/12, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM đã tổ chức tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại Tọa đàm, các ý kiến đều khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó có đội ngũ đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về: một số vấn đề lý luận về vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động, cũng như phân tích những nguyên nhân tác động đến tổ chức Đoàn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với những diễn biến ngày càng khó lường, phức tạp.

Cùng với đó là những chia sẻ kinh nghiệm cách làm hiệu quả của các tổ chức Đoàn, như: quan tâm nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên qua nhiều kênh, đặc biệt là mạng xã hội; đẩy mạnh sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội để tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên; các diễn đàn, đối thoại giữa đoàn viên thanh niên với các cấp ủy; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…

Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lý luận chính trị của đoàn viên thanh niên, tạo sức đề kháng tốt trước các luận điệu sai trái, thế lực chống phá, thù địch. Đặc biệt, để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của mình, tổ chức Đoàn phải chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng các chính sách liên quan đến thanh niên; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; tăng cường nhận thức, thế giới quan về Chủ nghĩa Mác – Lênin cho đoàn viên thanh niên, xây dựng niềm tin khoa học và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn trong nắm bắt định hướng dư luận trong đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, thiết chế văn hoá của Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Ngọc Tuyết 

Nguồn: https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/phat-huy-vai-tro-to-chuc-doan-trong-tham-gia-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-ly-luan-cua-dang-1491860438?fbclid=IwAR2gD19b_DWOh6nALIxbqrJ0bYd7LcIdnohK9k1Lone2WfYBQJ5np2pgm_U

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.