Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

0
132
Ðại diện Ðảng ủy Khối Dân – Chính – Ðảng TP Hồ Chí Minh tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Ða Phước, huyện Bình Chánh.

Ðảng bộ Khối Dân – Chính – Ðảng TP Hồ Chí Minh (Ðảng bộ Khối) là đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ðây cũng là đảng bộ trên cơ sở có số lượng đảng viên nhiều nhất Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ðảng bộ Khối là xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”…

Đảng bộ Khối hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng với 8.445 đảng viên trong tổng số 20.463 công chức, viên chức và người lao động với nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau. Nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững…, Ðảng ủy Khối đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm để triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quy định mới của Trung ương, của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị.

Tại các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ðảng ủy Khối luôn quán triệt việc tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Thành ủy đề ra những chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động về xây dựng Ðảng sâu sát cơ sở, phát hiện kịp thời vấn đề, thu thập và xử lý thông tin, nâng cao chất lượng các thẩm định, đề xuất và nâng cao hiệu quả sơ kết, tổng kết thực tiễn.

Còn ở các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp và quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa – xã hội, Ðảng ủy Khối chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện cải cách hành chính; tổ chức bộ máy tinh gọn; đào tạo đội ngũ cán bộ. Với các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác nội chính thì tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, cán bộ có nhận thức sắc bén về quan điểm chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để đủ sức đấu tranh với mọi hành vi phạm tội, ngăn chặn mọi bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Tại các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, các đoàn thể chính trị – xã hội, thì thực hiện phương châm hướng về cơ sở, kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với các hoạt động phong trào để vận động toàn xã hội.

Ðối với các cơ sở đảng ở cơ quan báo chí, xuất bản, Ðảng ủy Khối quán triệt cấp ủy từng đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng; nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng chính trị, phổ biến những thông tin tích cực là chủ đạo; các thông tin phải sắc bén, chính xác, thận trọng và chặt chẽ. Cùng với đó, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng và phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên vừa “hồng” vừa “chuyên”. Ðảng ủy Khối tập trung cập nhật các quy định mới, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những tình huống cụ thể ở các cơ quan báo chí, xuất bản; tổ chức các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho cấp ủy, cán bộ đoàn thể đương nhiệm và quy hoạch, phóng viên, biên tập viên các báo, đài, nhà xuất bản trong khối…

Bí thư Ðảng ủy Khối Dân – Chính – Ðảng TP Hồ Chí Minh Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết, thông qua việc nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chất lượng đảng viên không ngừng được củng cố, nâng cao qua những việc làm hay, thiết thực và làm theo bằng những hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Từ sự quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ của các cấp ủy, nhiều đoàn viên, công đoàn viên ưu tú trưởng thành từ các phong trào thi đua đã được Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối xem xét kết nạp vào Ðảng. Tính đến tháng 12-2019, toàn đảng bộ có thêm 2.106 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã đề ra…

Bài và ảnh: Dương Minh Anh 
Nguồn: https://nhandan.org.vn/tin-chung1/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-dang-vien-613256/
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.