Lớp học 6 Bài Lý luận chính trị đợt 1 – năm 2018

0
1126

Trong 02 ngày 19-20/5/2018, tại Hội trưởng Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố đã tổ chức Lớp học 6 bài lý luận chính trị cho gần 100 đoàn viên đến từ 20 cơ sở Đoàn trực thuộc là các đồng chí mới được kết nạp từ đầu năm 2018 và các đồng chí chưa tham gia học 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung.

Tham gia báo cáo các chuyên đề của lớp học gồm Thạc sĩ Vũ Trung Kiên – Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II và Đ/c Trương Thị Hoài Nghĩa – UV.BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố. Các báo cáo viên đã truyền đạt cho các bạn Đoàn viên, Thanh niên những bài học quý báu như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam, Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thạc sĩ Vũ Trung Kiên – Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II báo cáo các chuyên đề
Đ/c Trương Thị Hoài Nghĩa – UV.BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố báo cáo các chuyên đề

Lớp học 6 bài lý luận chính trị là nội dung nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong chương trình năm 2018 của Đoàn Khối, trong đó có việc trang bị cho đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển Kinh tế – Xã hội, xây dựng hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác Đoàn của Khối.

Các bạn đoàn viên tham gia tương tác và thảo luận nhóm

Việc học tập 6 bài lý luận chính trị được tổ chức thường xuyên, liên tục, triển khai tới tất cả đoàn viên, thanh niên, lồng ghép chặt chẽ với chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác phát triển Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn.

 Thanh Duy

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.