Hình ảnh đẹp: Đoàn Cục Thuế Thành phố tham gia bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn – trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2017

0
92

 

DCT1

DCT2

DCT3

DCT4

dct5

DCT6

 

Chia sẻ