Đoàn Sở Xây dựng Thành phố: cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng theo cơ chế “Một cửa liên thông điện tử”

0
103

Liên quan đến việc đề xuất thực hiện thí điểm cơ chế “Một cửa liên thông điện tử” trong công tác cấp Giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng đã có quá trình nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện chuẩn bị nội dung và trình Ủy ban nhân dân Thành phố nội dung Quy trình thí điểm cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng theo cơ chế “Một cửa liên thông điện tử”.

Theo đó, Sở Xây dựng đã đề xuất Quy trình thực hiện thí điểm giải quyết cùng lúc các thủ tục: Thẩm định thiết kế cơ sở – Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở – Cấp Giấy phép xây dựng do cá nhân, tổ chức đề nghị giải quyết tại cơ quan thẩm quyền là Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, tổ chức liên thông các nội dung liên quan với các cơ quan có thẩm quyền qua phần mềm liên thông điện tử, theo hình thức thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số, để gửi và nhận ý kiến chuyên môn trên phần mềm “Một cửa liên thông điện tử” trong công tác cấp Giấy phép xây dựng (Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đất đai, quy hoạch kiến trúc…).

Quy trình này rút ngắn thời gian thực hiện của nhóm thủ tục nêu trên còn 42 ngày (so với 122 ngày theo quy định), đáp ứng các yêu cầu về rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 và Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ. Đồng thời, để có cơ sở triển khai thực hiện thí điểm, Sở Xây dựng đã kiến nghị và Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 2693/UBND-ĐT ngày 08 tháng 5 năm 2017 gửi Bộ Xây dựng để thống nhất chủ trương về Quy trình thí điểm một cửa liên thông điện tử.

Đây là cách thức giải quyết cùng lúc các thủ tục: thẩm định thiết kế cơ sở – thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công – cấp GPXD hoặc thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công – cấp GPXD do cá nhân, tổ chức đề nghị giải quyết tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng sẽ tổ chức liên thông các nội dung liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, thoát nước); lấy ý kiến (trong trường hợp cần thiết) của các cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường, đất đai, quy hoạch kiến trúc.

Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp Giấy phép xây dựng; tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để chuyển đến các đơn vị chuyên môn giải quyết và nhận, trả kết quả.

Theo đó, cá nhân, tổ chức chỉ đi đúng 1 cửa là Sở Xây dựng.

Sau khi nộp hồ sơ, người dân có thể tra cứu và nhận thông tin về tình hình xử lý hồ sơ tại hệ thống một cửa điện tử của TP, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại cá nhân. Toàn bộ thủ tục và quy trình cấp GPXD sẽ được thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng, hệ thống Một cửa điện tử TP để người dân có thể giao dịch, theo dõi và giám sát.

Thời gian giải quyết hồ sơ của các thủ tục trên là 42 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan).

Quy trình CPXD một cửa liên thông điện tử sẽ được thí điểm trong vòng sáu tháng. Chủ đầu tư có thể lựa chọn áp dụng quy trình này hoặc quy trình thông thường khi thực hiện thủ tục cấp GPXD công trình.

Trường hợp chủ đầu tư lựa chọn áp dụng quy trình thông thường, thực hiện từng bước các thủ tục (thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ thi công, cấp Giấy phép xây dựng), Sở Xây dựng vẫn sử dụng hình thức liên thông điện tử để lấy ý kiến các cơ quan liên quan khi cần thiết.

Đoàn Sở Xây dựng Thành phố

Địa chỉ truy cập: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Tải:  Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Số điện thoại liên lạc: (028)39326214

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.