KH69: Tổ chức Diễn đàn Kết nối công chức trẻ, Chủ đề: “Nâng...

KH692023- Dien dan Cai cach hanh chinh Cu Chi

KH68: Kiểm tra, xếp loại chất lượng và đánh giá thi đua; tổng kết,...

KH682023-Kiem-tra-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-nam-2023-20.9.2023 KH682023-Kiem-tra-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-nam-2023-20.9.2023

KH66: Tổ chức Hành trình “Tôi yêu nghề” dành cho văn nghệ sĩ, huấn...

KH662023-Hành trình TYN 2023 va tuyen duong VNS HLV VDV 2023(fn)

KH65: Giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày...

KH652023 - Giam sat cap uy, to chuc Dang theo QD217 ve cong tac phat trien Dang tu doan vien uu tu

KHLT64: Tổ chức Hội trại truyền thống “Lá Trung Quân” lần thứ 13 năm...

KH642023 - To chuc Hoi trai La Trung Quan lan thu 13 nam 2023 KH642023 - To chuc Hoi trai La Trung Quan lan thu...

KHLT24: Tổ chức hội thao công chức, viên chức, lao động năm 2023

KHLT 24 CĐVC - CCB - ĐTV về hội thao năm 2023

KHLT62: Tổ chức Diễn đàn Kết nối công chức trẻ, Chủ đề: “Cải thiện...

KH622023-dien dan khoi nghiep-final (1) KH622023-dien dan khoi nghiep

KH61: Tổ chức chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng, Mùa Hè Xanh năm...

KH612023-Ky-nghi-hong-2023KH612023-Ky-nghi-hong-2023

KH60: Tổ chức Hành trình “Tôi yêu nghề” dành cho phóng viên, biên tập...

KH602023-Hanh-trinh-cho-Phong-vien-tre-nam-2023 KH602023-Hanh-trinh-cho-Phong-vien-tre-nam-2023