HD06: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, 6/2018

HD062018-HS-Sinh-hoat-chinh-tri-56-nam-2018 (1)

HD04: Thực hiện công trình thanh niên

HD042018-thuc-hien-CTTN HD042018-thuc-hien-CTTN (mau)

HD02: Về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở...

HD022018 Thang-diem-thi-dua-kem-HD HD022018-Huong-dan-thi-dua-2018-fin-23.01 Thang-diem-Chi-Doan-co-so Thang-diem-dac-thu Thang-diem-Doan-co-so