HD18-Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 02,3/2020 và sinh hoạt chi đoàn...

HD182020-HD-Sinh-hoat-chinh-tri-T2-3-SH-chu-diem-T3

HD16: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10

HD162019-HD-SH-Chi-doan-chu-diem-T10 HD16-To-chuc-sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-thang-10

HD23: Quy trình, thủ tục bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận...

HD23-Quy trinh thu tuc bo sung kien toan nhan su va cong nhan cac chuc danh trong BCH co so Doan truc thuoc

HD122019: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2019

HD122019-to-chuc-sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-thang-3 HD122019-HD-SH-Chi-doan-chu-diem-T3

HD24: Định hướng xây dựng văn hóa thưởng thức cho đoàn viên, thanh niên

HD24-Dinh huong xay dung van hoa thuong thuc cho DVTN

HD21: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

HD212020-HD-Gop-y-VK-DH-Dang-bo-cac-cap    Dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (Nhiệm...

HD03: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2022, chủ...

HD032022-Sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-Thang-7-2022 HD032022-Sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-Thang-7-2022

HD13: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, tháng 9 năm 2019

HD13-to-chuc-dot-sinh-hoat-chinh-tri-thang-5-thang-9 HD132019-HD-Sinh-hoat-Chinh-tri-Thang-59

HD49: Tổ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2022....

HD492022-Sinh-hoạt-chi-đoàn-chủ-điểm-tháng-3-năm-2022 HD492022-Sinh-hoạt-chi-đoàn-chủ-điểm-tháng-3-năm-2022