HD03: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2022, chủ...

HD032022-Sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-Thang-7-2022 HD032022-Sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-Thang-7-2022

HD02: Công tác tuyên truyền và định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn...

HD022022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-III-nam-2022 HD022022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-III-nam-2022

HD01: Tổ chức chương trình đối thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị...

HD012022-Chuong-trinh-doi-thoai-cua-Thu-truong-co-quan-don-vi-voi-thanh-nien HD012022-Chuong-trinh-doi-thoai-cua-Thu-truong-co-quan-don-vi-voi-thanh-nien

HD49: Tổ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2022....

HD492022-Sinh-hoạt-chi-đoàn-chủ-điểm-tháng-3-năm-2022 HD492022-Sinh-hoạt-chi-đoàn-chủ-điểm-tháng-3-năm-2022

HD46: Thực hiện thang điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh...

HD462022-Thang-diem-thi-dua-nam-2022 HD462022-Danh-gia-thi-dua-nam-2022

HD44: Công tác tuyên truyền và định hướng nội dung sinh hoạt chi...

HD442021-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-I-năm-2022