TB270: Phân cụm hoạt động các cơ sở Đoàn năm 2020

TB270-phan cum hoat dong nam 2020

TB268: Tình hình tham dự HN tổng kết công tác Đoàn năm 2019 và...

TB268-tinh hinh tham du HN tong ket nam 2019 va trien khai Chuong trinh nam 2020

TB267: Tình hình gửi danh sách đoàn viên ưu tú năm 2019

TB267-tinh hinh cac don vi gui danh sach DVUT 2019

TB266: Tình hình gửi hồ sơ giới thiệu đại biểu tham gia Chương trình...

TB266-tinh hinh gui ho so gioi thieu dai bieu tham du chuong trinh Gap go tuyen duong dang vien tre

TB265: Kết quả phân loại, đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong...

TB2652019-TB-KQ-thi-dua-co-so-2019 TB265-Ket qua phan loai danh gia thi dua cong tac Doan nam 2019

TB264: V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào...

TB264-To chuc Hoi nghi tong ket cong tac Doan va phong trao thanh nien nam 2019

TB263: V/v tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản...

TB263-Tham gia cuoc thi truc tuyen tim hieu ve Dang CSVN TB2632019-tham-gia-hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-Dang (1)

TB262: V/v tăng cường tham gia Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng”

TB262-Tang cuong tham gia Cuoc thi viet Ngay toi vao Dang

TB261: V/v đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất...

TB261-De xuat khen thuong tap the ca nhan co thanh tich xuat sac nam 2019 TB261019-TB-Khen-thuong-nam-2019 (1)

TBLT260: V/v Tổ chức Vòng Chung kết Hội thi CCHC 2019

TBLT260-To chuc Vong chung ket Hoi thi CCHC nam 2019