TB257: V/v thống nhất mức đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua...

TB2572019-TB-Danh-gia-co-so-Doan-2019 TB257-Thong nhat muc danh gia phan loai va xep hang thi dua co so Doan nam 2019

TB254: Kết quả và trao giải Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền kiến thức...

TB254-Ket-qua-va-trao-giai-Hoi-thi-tim-hieu-tuyen-truyen-kien-thuc-phap-luat

TB253: tham gia cuộc thi viết “Ngày Tôi vào Đảng”

TB253 tham gia cuoc thi viet ngay toi vao dang

TB251: V/v Tổ chức Vòng chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong...

TB2512019-TB-KQ-dot-2-Hoi-thi-tieng-Anh-2019 (1)

TB248: Kết quả Lớp cảm tình Đoàn đợt 2 – năm 2019

TB2482019 - TB KQ Lop cam tinh Doan dot 2

TB247: Kết quả đợt 1 – Vòng loại Hội thi Tiếng Anh trong CBCCVC...

TB2472019 - TB KQ dot 1 - Hoi thi tieng Anh 2019 (1)

TB245: Kết qủa xét chọn, tuyên dương CBCCVC trẻ, giỏi, thân thiện cấp Khối...

TB245-Ket-qua-xet-chon-va-to-chuc-tuyen-duong-Giai-thuong-CBCCVC-cap-Khoi-2019 TB2452019 - TB Tuyen duong CBCCVC tre, gioi 2019

TB244: V/v tham gia Hội nghị giao ban cơ sở Đoàn quý IV, Tổng...

TB244-Ve viec tham du HN Giao ban co so Doan quy IV-Tong ket chien dich KNH 2019