TB251: V/v Tổ chức Vòng chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong...

TB2512019-TB-KQ-dot-2-Hoi-thi-tieng-Anh-2019 (1)

TB248: Kết quả Lớp cảm tình Đoàn đợt 2 – năm 2019

TB2482019 - TB KQ Lop cam tinh Doan dot 2

TB247: Kết quả đợt 1 – Vòng loại Hội thi Tiếng Anh trong CBCCVC...

TB2472019 - TB KQ dot 1 - Hoi thi tieng Anh 2019 (1)

TB245: Kết qủa xét chọn, tuyên dương CBCCVC trẻ, giỏi, thân thiện cấp Khối...

TB245-Ket-qua-xet-chon-va-to-chuc-tuyen-duong-Giai-thuong-CBCCVC-cap-Khoi-2019 TB2452019 - TB Tuyen duong CBCCVC tre, gioi 2019

TB244: V/v tham gia Hội nghị giao ban cơ sở Đoàn quý IV, Tổng...

TB244-Ve viec tham du HN Giao ban co so Doan quy IV-Tong ket chien dich KNH 2019

TB243: V/v Kết quả đợt 3 vòng loại – Hội thi CCHC 2019

TB2432019-TB-KQ-dot-3-Hoi-thi-CCHC-2019

TB242: V/v đẩy mạnh tham gia thi ý tưởng, sáng kiến năm 2019

TB2422019-TB-Cuoc-thi-Y-tuong-sang-tao

TB241: V/v giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Bí thư, PCN UBKT Đoàn...

TB2412019-TB-Gioi-thieu-chu-ky-PBT-PCN-UBKT