TB309: Phân công Lao động Cán bộ Văn Phòng Đoàn Khối quý III –...

TB3092020 - Phan cong lao dong can bo VP Doan Khoi Quy III - 2020

TB308: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Bí thư...

TB3082020-Gioi thieu chuc danh va chu ky PBT va PCVP Doan Khoi

TB306: Giám sát chuyên đề việc chấp hành của cơ sở Đoàn đối với...

TB306-Giam sat chuyen de viec chap hanh cua co so Doan doi voi cac chi dao cua BTV Doan Khoi

TB305: Kết quả lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đợt 1...

TB305-ket qua lop tim hieu ve Doan dot 1

TB304: Tổ chức HN Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2020, Sơ kết...

TB3042020-TB-HN-So-ket-giua-NK-So-ket-6-thang