TB31: Về việc triển khai chương trình “Tiếng Anh mỗi ngày” hướng dẫn phương...

TB312022-Chuong-trinh-Tieng-Anh-moi-ngay TB312022-Chuong-trinh-Tieng-Anh-moi-ngay (1)

TB30: Về việc mời lực lượng tham gia Tọa đàm “Làm báo trong kỷ...

TB302022- moi tham gia toa dam lam bao TB302022- moi tham gia toa dam lam bao

TB37: V/v tổ chức Hội nghị thông tin thời sự Quý II năm 2022

TB37 CDVC 2022-Hoi-nghi-thong-tin-thoi-su-Quy-II-nam-2022 TB37 CĐVC 2022-Hoi-nghi-thong-tin-thoi-su-Quy-II-nam-2022

TB29: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh...

TB292022- To chuc Hoi nghi so ket cong tac Doan 6 thang dau nam 2022 (1) TB292022- To chuc Hoi nghi so ket cong tac...

TB23: Về kết quả xếp loại và đánh giá thi đua cơ sở Đoàn...

TB232022 - Ket qua thi dua cong tac Doan va phong trao thanh nien khoi Truong hoc nam hoc 2021 - 2022 TB232022 - Ket...

TB22: Về việc đôn đốc các cơ sở Đoàn chưa hoàn thành việc triển...

TB222022-Don-doc-cac-co-so-Doan-chua-hoan-tat-PM-QL-NVCT-DV TB222022-Don-doc-cac-co-so-Doan-chua-hoan-tat-PM-QL-NVCT-DV

TB19: Kết luận của Ban Thường vụ Đoàn Khối về tình hình triển khai...

TB192022-Nhac-nho-trien-khai-phan-mem-QL-NVCT-DV TB192022-Nhac-nho-trien-khai-phan-mem-QL-NVCT-DV

TB21: Kết quả xét chọn giải thưởng “Ngòi bút trẻ” cấp Khối năm 2022

TB212022-Ket-qua-tuyen-duong-Ngoi-but-tre-2022 TB212022-Ket-qua-tuyen-duong-Ngoi-but-tre-2022

TB18: Về việc mời lực lượng tham gia Lễ ra quân các chương trình,...

TB182022- huy dong luc luong ra quan chien dich tinh nguyen he TB182022- huy dong luc luong ra quan chien dich tinh nguyen he.

TB15: Về việc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng “Kiến thức tiền hôn...

TB152022-tổ-chức-lớp-tập-huấn-kiến-thức-tiền-hôn-nhân TB152022-tổ-chức-lớp-tập-huấn-kiến-thức-tiền-hôn-nhân