Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC, VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI

Lịch làm việc tuần thứ 43 – Năm 2017 (23.10.2017 – 29.10.2017)

LLV432017-Lich-tuan-Doan-Khoi-43-23.10-29.10 (1)

Lịch làm việc tuần thứ 42 – Năm 2017 (16.10.2017 – 22.10.2017)

LLV422017-Lich-tuan-Doan-Khoi-42-16.10-22.10

Lịch làm việc tuần thứ 41 – Năm 2017 (09.10.2017 – 15.10.2017)

LLV412017-Lich-tuan-Doan-Khoi-41-09.10-15.10

Lịch làm việc tuần thứ 40 – Năm 2017 (02.10.2017 – 08.10.2017)

LLV402017-Lich-tuan-Doan-Khoi-40-02.10-08.10

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 39 – NĂM 2017 CỦA ĐOÀN KHỐI (25.9.2017 –...

LLV392017-Lich-tuan-Doan-Khoi-39-25.9-01.10 (co bo sung)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 39 – NĂM 2017 CỦA ĐOÀN KHỐI (25.9.2017 –...

LLV392017 - Lich tuan Doan Khoi 39 (25.9-01.10)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 37 – NĂM 2017 CỦA ĐOÀN KHỐI (11.9.2017 –...

LLV372017 - Lich tuan Doan Khoi 37 (11.9-17.9)