Trang chủ VĂN BẢN Lịch tuần

Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC, VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI

Lịch làm việc tuần 37 – Năm 2020 (07.9.2020 – 13.9.2020)

LLV372020-LLV-Doan-Khoi-37-07.9-13.9

Lịch làm việc tuần thứ 04 – Năm 2018 (22.01.2018 – 28.01.2018)

LLV042018 - LLV Doan Khoi 04 (22.01-28.01)

Lịch làm việc tuần 11 – Năm 2019 (11.3.2019 – 17.3.2019)

LLV112019-LLV-Doan-Khoi-11-11.3-17.3

Lịch làm việc tuần 34 – Năm 2020 (17.8.2020 – 23.8.2020)

LLV342020 - LLV Doan Khoi 34 (17.8-23.8)

Lịch làm việc tuần thứ 40 – Năm 2017 (02.10.2017 – 08.10.2017)

LLV402017-Lich-tuan-Doan-Khoi-40-02.10-08.10

Lịch làm việc tuần thứ 41 – Năm 2017 (09.10.2017 – 15.10.2017)

LLV412017-Lich-tuan-Doan-Khoi-41-09.10-15.10

Lịch làm việc tuần thứ 46 – Năm 2017 (13.11.2017 – 19.11.2017)

LLV462017-Lich-tuan-Doan-Khoi-46-13.11-19.11

Lịch làm việc tuần 46 – Năm 2019 (11.11.2019 – 17.11.2019)

LLV462019 - LLV Doan Khoi 46 (11.11-17.11)

Lịch làm việc tuần 26 – Năm 2021 (28.6.2021 đến 04.7.2021)

LLV262021-Tuan-26-cua-Doan-Khoi (1)

Lịch làm việc tuần 10 – Năm 2019 (04.3.2019 – 10.3.2019)

LLV102019 - LLV Doan Khoi 10 (04.3-10.3)