Tuổi trẻ Khối Dân – Chính – Đảng TP: Hướng về đồng bào miền...

Những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai, trên địa bàn các tỉnh Tây bắc đặc biệt là các tỉnh Yên Bái, Lai...