Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC, VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI

Lịch làm việc tuần 53 – Năm 2020 (28.12.2020 – 03.01.2021)

LLV532020 - Tuan-53-cua-Doan-Khoi

Lịch làm việc tuần 52 – Năm 2020 (21.12.2020 – 27.12.2020)

LLV522020 - Tuan-52-cua-Doan-Khoi

Lịch làm việc tuần 51 – Năm 2020 (14.12.2020 – 20.12.2020)

LLV512020 - Tuan-51-cua-Doan-Khoi

Lịch làm việc tuần 50 – Năm 2020 (07.12.2020 – 13.12.2020)

LLV502020 - Tuan-50-cua-Doan-Khoi

Lịch làm việc tuần 48 – Năm 2020 (23.11.2020 – 29.11.2020)

LLV482020 - Tuan 48 cua Doan Khoi

Lịch làm việc tuần 47 – Năm 2020 (16.11.2020 – 22.11.2020)

LLV472020 - Tuan 47 cua Doan Khoi