Trang chủ VĂN BẢN Lịch tuần

Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC, VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI

Lịch làm việc tuần 50 – Năm 2020 (07.12.2020 – 13.12.2020)

LLV502020 - Tuan-50-cua-Doan-Khoi

Lịch làm việc tuần 31 – Năm 2020 (27.7.2020 – 02.8.2020)

LLV312020-LLV-Doan-Khoi-31-27.7-02.8

Lịch làm việc tuần 41 – Năm 2019 (07.10.2019 – 13.10.2019)

LLV412019 - LLV Doan Khoi 41 (7.10-13.10)

Lịch làm việc tuần 51 – Năm 2020 (14.12.2020 – 20.12.2020)

LLV512020 - Tuan-51-cua-Doan-Khoi

Lịch làm việc tuần 27 – Năm 2020 (29.6.2020 – 05.7.2020)

Lịch làm việc tuần 27 – Năm 2020 (29.6.2020 – 05.7.2020)

Lịch làm việc tuần 46 – Năm 2019 (11.11.2019 – 17.11.2019)

LLV462019 - LLV Doan Khoi 46 (11.11-17.11)

Lịch làm việc tuần thứ 04 – Năm 2018 (22.01.2018 – 28.01.2018)

LLV042018 - LLV Doan Khoi 04 (22.01-28.01)

Lịch làm việc tuần thứ 48 – Năm 2018 (26.11.2018 – 02.12.2018)

LLV482018 - LLV Doan Khoi 48 (26.11-2.12)