KH147: Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông...

KH1472021 - An sinh xa hoi nam 2021 (tiep thu TT) Thay ban da gui

KH151: Hưởng ứng nội dung “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận...

KH1512021-Thuc-hien-5-khong-cua-Dan-van-kheo-2021

KH146: Tổ chức Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn khối Trường học ...

KH1462021 - Tap huan can bo Doan Truong hoc 2020-2021

KH123: Tổ chức hội thi “Bản lĩnh Người Cộng sản trẻ”

KH1232021-Hoi-thi-Ban-linh-nguoi-cong-san-tre-chinh-thuc