KH37: Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động của Đoàn Khối...

KH372022-So-ket-phoi-hop-Quan-Huyen-nam-2023 KH372022-So-ket-phoi-hop-Quan-Huyen-nam-2023

KH36: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công...

KH362022-To-chuc-hoat-dong-ky-niem-55-nam-cuoc-Tong-tien-cong-va-noi-day-Xuan-Mau-Than KH362022-To-chuc-hoat-dong-ky-niem-55-nam-cuoc-Tong-tien-cong-va-noi-day-Xuan-Mau-Than

KH35: Tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023

KH352022-Xuan-tinh-nguyen-2023 KH352022-Xuan-tinh-nguyen-2023

KH34: Tổ chức Ngày hội “3 nắm – 3 biết – 3 làm” năm...

KH342022-To-chuc-Ngay-hoi-3-nam-3-biet-3-lam-nam-2022 KH342022-To-chuc-Ngay-hoi-3-nam-3-biet-3-lam-nam-2022

KHLT03: Tổ chức chương trình Kết nối doanh nghiệp trẻ – Quận 5

KHLT03-Tổ chức chương trình Kết nối doanh nghiệp trẻ - Quận 5

KH33: Tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hoạt động chuyển giao thương mại hóa...

KH332022-TOA-DAM-THUONG-MAI-HOA-SAN-PHAM-NGHIEN-CUU-KHOA-HOC KH332022-TOA DAM THUONG MAI HOA SAN PHAM NGHIEN CUU KHOA HOC

KH32: Tổ chức Hành trình “Tôi yêu nghề” dành cho thanh niên công nhân...

KH322022-NGUOI THO TRE GIOI KH322022-NGUOI THO TRE GIOI

KHLT30: Tổ chức tọa đàm “Giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công...

KHLT302022 - Toa dam CNTT KHLT302022 - Toa dam CNTT