KH76: Tổ chức các hoạt động chào mừng 89 năm Ngày truyền thống công...

KH76-To-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-89-nam-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-37-nam-ngay-truyen-thong-TNCN

KH75: V/v tổ chức đợt hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập...

KH75-to-chuc-dot-hoat-dong-ky-niem-90-nam-Ngay-thanh-lap-Dang KH752019 - KH to chuc dot hoat dong ky niem 90 nam thanh lap Dang

KH74: Tổ chức Hội thi Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức...

KH742019-KH-Hoi-thi-Tieng-Anh-2019   *Tài liệu tham khảo:  Bo de gui co so tham khao - 110 cau

KH72: V/v Kiểm tra, đánh giá, phân tích chất lượng cơ sở Đoàn năm...

HD112019 - Thang diem Doan CS HD112019 - Thang diem Dac thu HD112019 - Thang diem Chi Doan CS HD112019 - HD thi dua 2019 KH722019 - KH...

KHLT70: Tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2019

KH702019 - KH Hoi thi CCHC 2019

KH68: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ...

KH682019-KHN-Day-manh-XD-phong-cach-CB-Doan-gd-2019-2022