KH102: Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm 2020 và quán triệt...

KH1022020 - To-chuc-tap-huan-CB-Doan-2020 - fin

KH98: Triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

KH982020 - Hoc tap cac bai LLCT KH982020 - kem theo Hoc tap cac bai LLCT

KH97: Hưởng ứng đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự...

KH972020 - KH Chao mung Dai hoi Dang bo TP va toan quoc

KH96: Kiểm tra, xếp loại chất lượng và đánh giá thi đua cơ sở...

KH962020 - Kiem tra truong hoc NH 2019-2020 Mau ho so khen thuong Truong hoc Thang diem thi dua NH 2019-2020 Mau BCSL nam hoc 2019 -...