KHLT21: Tổ chức Hội trại truyền thống “Lá Trung Quân” lần thứ 12 năm...

KH212022-Hoi-trai-truyen-thong-La-Trung-quan-2022 KH212022-Hoi-trai-truyen-thong-La-Trung-quan-2022 (1)

KH19: Tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, phòng,...

KH192022-xay-dung-NTN-VMDT-2022 KH192022-xay-dung-NTN-VMDT-2022

KH18: Tổ chức Hành trình “Tôi yêu nghề” dành cho phóng viên, biên tập...

KH182022-Hanh-trinh-cho-Phong-vien-tre KH182022-Hanh-trinh-cho-Phong-vien-tre

KH17: Tổ chức chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng, Mùa Hè Xanh năm...

KH172022-Ky-nghi-hong-2022 KH172022-Ky-nghi-hong-2022

KH16: Tổ chức Diễn đàn “Kết nối cung – cầu sản phẩm nông nghiệp...

KH162022- DIỄN ĐÀN KẾT NỐI CUNG CẦU SP OCOP TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KH162022- DIỄN ĐÀN KẾT NỐI CUNG CẦU SP OCOP TRÊN...

KH15: Tổ chức Hội thi Thuyết minh viên trẻ giỏi năm 2022, chủ đề...

KH152022-Hoi-thi-Thuyet-minh-vien-2022 KH152022-Hoi-thi-Thuyet-minh-vien-2022

KH14: Tổ chức Diễn đàn kết nối công chức trẻ, chủ đề “Nâng cao...

KH142022-DIEN-DAN-SO-XAY-DUNG KH142022-DIEN-DAN-SO-XAY-DUNG

KH11: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu...

KH112022 - Kiem tra cong tac Doan va phong trao thanh nien 6 thang dau nam 2022 (1) KH112022 - Kiem tra cong tac Doan...

KH10: Về việc tổ chức giải chạy bộ trực tuyến “Sải bước chân –...

KH102022-Giai-chay-bo-truc-tuyen-2022 KH102022-Giai-chay-bo-truc-tuyen-2022

KH09: Tổ chức hoạt động Cụm Hành chính – Sự nghiệp năm 2022

KH092022-Hoat-dong-cum-HCSN-nam-2022 (2) KH092022-Hoat-dong-cum-HCSN-nam-2022