KH189: Tổ chức kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Đoàn Khối...

KH1892022-Kiem-diem-BTV-Doan-Khoi-nam-2021-va-cac-co-so-Doan

KH188: Phát động đợt thi đua “Tham mưu tốt, lao động giỏi vì Thành...

KH1882022-phat-dong-dot-thi-dua-chao-mung-dai-hoi-doan

KH187: Tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2022

KH1872021-Xuan-tinh-nguyen-2022

KH184: Giám sát công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị của Đoàn cấp...

KH1842021-UBKT2022-Giam-sat-cong-tac-to-chuc-DH-HN-dai-bieu-Doan-cap-co-so-nam-2022.

KH183: Tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn...

KH1832021-Gop-y-van-kien-Dai-hoi-Doan-Khoi (2)

KH182: Về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn...

KH1822021-Phan-bo-dai-bieu-du-Dai-hoi-Doan-Khoi-IV

KH179: Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

KH1792021-Cham-lo-tet-Nham-Dan-2022