KH33: Tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hoạt động chuyển giao thương mại hóa...

KH332022-TOA-DAM-THUONG-MAI-HOA-SAN-PHAM-NGHIEN-CUU-KHOA-HOC KH332022-TOA DAM THUONG MAI HOA SAN PHAM NGHIEN CUU KHOA HOC

KH32: Tổ chức Hành trình “Tôi yêu nghề” dành cho thanh niên công nhân...

KH322022-NGUOI THO TRE GIOI KH322022-NGUOI THO TRE GIOI

KHLT30: Tổ chức tọa đàm “Giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công...

KHLT302022 - Toa dam CNTT KHLT302022 - Toa dam CNTT

KH29: Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về “Thực hiện Chương trình...

KH292022-Hoi-nghi-phan-bien-xa-hoi KH292022-Hoi-nghi-phan-bien-xa-hoi

KH28: Tổ chức Chương trình kết nối Việt Nam – Lào – Campuchia tại...

KH282022-Lien-hoan-VN-Lao-Campuchia-2022 KH282022-Lien-hoan-VN-Lao-Campuchia-2022

KH27: Kiểm tra, xếp loại chất lượng và đánh giá thi đua; tổng kết,...

KH272022-Kiem-tra-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-nam-2022 KH272022-Kiem-tra-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-nam-2022 (1)

KH26: Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

KH262022-Cham-lo-tet-Quy-Mao-2023 KH262022-Cham-lo-tet-Quy-Mao-2023

KH24: Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 75 năm...

KH242022-den-on-dap-nghia-2022 KH242022-den-on-dap-nghia-2022