KH59: Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên...

KH592023-Trien-khai-3-trach-nhiem-2023 KH592023-Trien-khai-3-trach-nhiem-2023

KH55: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu...

KH552023-Kiem-tra-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-6-thang-dau-nam-2023 KH552023-Kiem-tra-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-6-thang-dau-nam-2023

KHLT14: Tổ chức Diễn đàn Kết nối công chức trẻ, Chủ đề: “Cải...

KHLT142023- Dien dan Cai cach hanh chinh KHLT142023- Dien dan Cai cach hanh chinh

KH54: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng “Công chức, Viên chức...

KH542023- Thang Cong nhan nam 2023 KH542023- Thang Cong nhan nam 2023

KH53: Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Khối Dân – Chính...

KH532023- phat dong dot thi dua phat tien kinh te xa hoi KH532023- phat dong dot thi dua phat tien kinh te xa hoi

KH50: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về...

KH502023-Thuc hien Ket-luan 01 cua Bo Chinh tri nam 2023 KH502023-Thuc hien Ket-luan 01 cua Bo Chinh tri nam 2023

KH49: Kiểm tra, xếp loại chất lượng và đánh giá thi đua cơ sở...

KH492023 - Kiem tra cong tac Doan va phong trao thanh nien khoi Truong hoc nam hoc 2022 - 2023 KH492023 - Kiem tra cong...

KH48: Tổ chức hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” và Hội...

KH482023-Hanh-trinh-Theo-buoc-chan-nhung-nguoi-anh-hung-nam-hoc-2022-2023 KH482023-Hanh-trinh-Theo-buoc-chan-nhung-nguoi-anh-hung-nam-hoc-2022-2023

KH47: Tổ chức Hội nghị tập huấn Cán bộ Đoàn và Hội trại truyền...

KH472023-Hoi-nghi-tap-huan-Can-bo-Doan-nam-2023 KH472023-Hoi-nghi-tap-huan-Can-bo-Doan-nam-2023

KH46: Phát động cuộc bình chọn “Câu chuyện đẹp công sở” năm 2023

KH462023-To-chuc-cuoc-binh-chon-Cau-chuyen-dep-cong-so KH462023-To-chuc-cuoc-binh-chon-Cau-chuyen-dep-cong-so