TB113: Kết quả xét chọn đại biểu tham gia Liên hoan Thanh niên tiên...

TB1132018-TB-Tham-gia-Lien-hoan-TNTT-MDNB-2018

Lịch làm việc tuần thứ 33 – Năm 2018 (13.8.2018 – 20.8.2018)

LLV332018-LLV-Doan-Khoi-33-13.8-19.8

Lịch làm việc tuần thứ 43 – Năm 2017 (23.10.2017 – 29.10.2017) (có bổ...

LLV432017-Lich-tuan-Doan-Khoi-43-23.10-29.10 (co bo sung)

KH15a: Thực hiện Công trình thanh niên cấp Khối năm 2018 “Nâng cao tỷ...

KH15a2018-KH Thuc hien CTTN cap Khoi - Dich vu cong truc tuyen

Lịch làm việc tuần thứ 29 – Năm 2018 (16.7.2018 – 22.7.2018)

LLV292018 - LLV Doan Khoi 29 (16.7-22.7)

KH48: Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019

KH482019-to-chuc-Thang-thanh-nien KH482019-KH-Thang-thanh-nien-2019