TB150: Về việc tham gia Hội nghị tập huấn lực lượng chính trị nòng...

TB1502023 - Tham du Hoi nghi tap huan luc luong chinh tri nong cot nam 2023 TB1502023 - Tham du Hoi nghi tap huan luc...

HD13: Tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 5, 6 năm 2023 Chủ đề:...

HD132023 - To chuc sinh hoat chinh tri thang 5, 6 - Nho ve Bac - Long ta trong sang hon HD132023 - To chuc...

KH59: Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên...

KH592023-Trien-khai-3-trach-nhiem-2023 KH592023-Trien-khai-3-trach-nhiem-2023

TB149: Về việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng,...

TB1492023-Học-tập-chuyên-đề-CT05 TB1492023-Học-tập-chuyên-đề-CT05

KH55: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu...

KH552023-Kiem-tra-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-6-thang-dau-nam-2023 KH552023-Kiem-tra-cong-tac-Doan-va-phong-trao-thanh-nien-6-thang-dau-nam-2023

TB145: V/v tổ chức hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện tuyên truyền, hướng...

TB1452023-tham-gia-THU-7-TINH-NGUYEN-dot-2 TB1452023-tham-gia-THU-7-TINH-NGUYEN-dot-2

TB144: V/v tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”...

TB1442023-Tuyen-duong-TNTT-lam-theo-loi-Bac-2023 TB1442023 - To chuc tuyen duong Thanh nien tien tien lam theo loi Bac nam 2023 va Toa dam Khong gian Van hoa Ho...