TB270: Phân cụm hoạt động các cơ sở Đoàn năm 2020

TB270-phan cum hoat dong nam 2020

HD17: Hướng dẫn tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt...

HD172020-HD-Tuyen-truyen-90-nam-thanh-lap-Dang-CSVN

Lịch làm việc tuần 04 – Năm 2020 (20.01.2020 – 03.02.2020)

LLV042020-LLV-Doan-Khoi-0405-20.01-03.02

Lịch làm việc tuần 03 – Năm 2020 (13.01.2020 – 19.01.2020)

LLV032020 - LLV Doan Khoi 03 (13.1-19)

TB268: Tình hình tham dự HN tổng kết công tác Đoàn năm 2019 và...

TB268-tinh hinh tham du HN tong ket nam 2019 va trien khai Chuong trinh nam 2020

TB267: Tình hình gửi danh sách đoàn viên ưu tú năm 2019

TB267-tinh hinh cac don vi gui danh sach DVUT 2019

TB266: Tình hình gửi hồ sơ giới thiệu đại biểu tham gia Chương trình...

TB266-tinh hinh gui ho so gioi thieu dai bieu tham du chuong trinh Gap go tuyen duong dang vien tre

CTr12: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

CTr12 - Chuong trinh cong tac Doan va phong trao thanh nien nam 2020 CT122020-Chuong-trinh-nam-2020-fin-09.01

Lịch làm việc tuần 02 – Năm 2020 (06.01.2020 – 12.01.2020)

LLV022020 - LLV Doan Khoi 02 (6.1-12.1)

Lịch làm việc tuần 01 – Năm 2020 (30.12.2019 – 05.01.2020)

LLV012020 - LLV Doan Khoi 01 (30.12-05.1)