CV125: Về việc triển khai đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10/2022 chủ đề...

CV1252022-Trien-khai-dot-sinh-hoat-chu-diem-thang-10-2022-chu-de-Khat-vong-thanh-nien-Thanh-pho-Bac CV1252022-Trien-khai-dot-sinh-hoat-chu-diem-thang-10-2022-chu-de-Khat-vong-thanh-nien-Thanh-pho-Bac

TB83: Lịch công tác quý IV năm 2022

TB832022-Phan-cong-lao-dong-Quy-4-2022 (1) TB832022-Phan-cong-lao-dong-Quy-4-2022

TB82: Về kết quả xét chọn và tổ chức lễ tuyên dương “Người thợ...

TB822022-Tuyen-duong-Nguoi-tho-tre-gioi-2022 TB822022-Tuyen-duong-Nguoi-tho-tre-gioi-2022

HD04: Về công tác tuyên truyền và định hướng nội dung sinh hoạt chi...

HD042022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-IV-nam-2022 HD042022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-IV-nam-2022

CTr03: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Trường học Năm học...

CTr032022 - Chuong trinh cong tac Doan va phong trao thanh nien Khoi Truong hoc nam hoc 2022 - 2023 CTr032022 - Chuong trinh cong...

HD05: Xếp loại chất lượng và đánh giá thi đua cơ sở Đoàn khối...

HD052022-Xep-loai-chat-luong-va-danh-gia-thi-dua-khoi-Truong-hoc-NH-2022-2023 (2) HD052022-Xep-loai-chat-luong-va-danh-gia-thi-dua-khoi-Truong-hoc-NH-2022-2023 HD052022-Dinh-kem-Thang-diem-thi-dua-khoi-Truong-hoc-NH-2022-2023 (1)

TB81: Về việc thay đổi thời gian tổ chức hoạt động nâng cao thể...

TB812022 - Thay doi thoi gian to chuc hoat dong nang cao the luc TB812022 - Thay doi thoi gian to chuc hoat dong nang...