TB31: Về việc triển khai chương trình “Tiếng Anh mỗi ngày” hướng dẫn phương...

TB312022-Chuong-trinh-Tieng-Anh-moi-ngay TB312022-Chuong-trinh-Tieng-Anh-moi-ngay (1)

TB30: Về việc mời lực lượng tham gia Tọa đàm “Làm báo trong kỷ...

TB302022- moi tham gia toa dam lam bao TB302022- moi tham gia toa dam lam bao

KHLT21: Tổ chức Hội trại truyền thống “Lá Trung Quân” lần thứ 12 năm...

KH212022-Hoi-trai-truyen-thong-La-Trung-quan-2022 KH212022-Hoi-trai-truyen-thong-La-Trung-quan-2022 (1)

TB37: V/v tổ chức Hội nghị thông tin thời sự Quý II năm 2022

TB37 CDVC 2022-Hoi-nghi-thong-tin-thoi-su-Quy-II-nam-2022 TB37 CĐVC 2022-Hoi-nghi-thong-tin-thoi-su-Quy-II-nam-2022

HD02: Công tác tuyên truyền và định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn...

HD022022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-III-nam-2022 HD022022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-III-nam-2022

TB29: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh...

TB292022- To chuc Hoi nghi so ket cong tac Doan 6 thang dau nam 2022 (1) TB292022- To chuc Hoi nghi so ket cong tac...

TB23: Về kết quả xếp loại và đánh giá thi đua cơ sở Đoàn...

TB232022 - Ket qua thi dua cong tac Doan va phong trao thanh nien khoi Truong hoc nam hoc 2021 - 2022 TB232022 - Ket...

TB22: Về việc đôn đốc các cơ sở Đoàn chưa hoàn thành việc triển...

TB222022-Don-doc-cac-co-so-Doan-chua-hoan-tat-PM-QL-NVCT-DV TB222022-Don-doc-cac-co-so-Doan-chua-hoan-tat-PM-QL-NVCT-DV

KH19: Tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, phòng,...

KH192022-xay-dung-NTN-VMDT-2022 KH192022-xay-dung-NTN-VMDT-2022