TB411: Tổ chức lớp kỹ năng nói chuyện trước đám đông năm 2021

TB4112021 - Trien khai lop noi chuyen truoc dam dong TB4112021- Kem Thong bao học lớp KN nói chuyện trước đám đông 2021

KH147: Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông...

KH1472021 - An sinh xa hoi nam 2021 (tiep thu TT) Thay ban da gui

CV437: Phổ biến và nghiên cứu bài phát biểu của đồng chí Tổng...

CV4372021-Gioi-thieu-bai-phat-bieu-cua-TBT-Chu-tich-nuoc

KH151: Hưởng ứng nội dung “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận...

KH1512021-Thuc-hien-5-khong-cua-Dan-van-kheo-2021