CV171: V/v đăng ký công trình thanh niên năm 2023

CV1712023-Dang-ky-CTTN-nam-2023 CV1712023-Dang-ky-CTTN-nam-2023

HD07: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 01 và tháng 02 năm...

HD072023-To-chuc-sinh-hoat-chinh-tri-thang-01-02-nam-2023 HD072023-To-chuc-sinh-hoat-chinh-tri-thang-01-02-nam-2023

TB110: V/v tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Viết tiếp bản hùng...

TB1102023 - To chuc sinh hoat chinh tri Mau Than 1968 TB1102023 - To chuc sinh hoat chinh tri Mau Than 1968

TB109: Về việc chăm lo đoàn viên, thanh niên nhân dịp Tết Nguyên đán...

TB1092023- ho tro cham lo tet 2023 TB1092023- ho tro cham lo tet 2023

TB108: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối lần thứ 6, khóa...

TB1082023- To chuc HN Tong ket nam 2022 TB1082023- To chuc HN Tong ket nam 2022 (1)

TB107: Tình hình đăng ký Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2023 trên...

TB1072022 - Tinh hinh dang ky Chuong trinh RLDV nam 2023 tren Phan mem TB1072022-Tinh-hinh-trien-khai-dang-ky-CT-RLDV-tren-PM-QLNVCTDV

TB106: Về việc tổ chức sinh hoạt, thảo luận về các tác phẩm viết...

TB1062022-Sinh-hoat-tac-pham-Chu-tich-HCM TB1062022-Sinh-hoat-tac-pham-Chu-tich-HCM